HISTORIA, LLENGUA, BANDERA, CULTURA, PATRIMONI I TRADICIONS DEL REGNE DE VALENCIA

HISTORIA, LLENGUA, BANDERA, CULTURA, PATRIMONI I TRADICIONS DEL REGNE DE VALENCIA

miércoles, 8 de octubre de 2014

LES CAMPANES DE LES TORRES DELS SERRANS


LES CAMPANES DE LES TORRES DELS SERRANS
LAS CAMPANAS DE LAS TORRES DE SERRANOS


Postal de les Torres dels Serrans de Valencia, que començaren a construir-se el 6 d'Abril de 1392.
Postal de las Torres de Serranos de Valencia, que comenzaron su construcción el 6 de Abril de 392.

En l'Any 2014, Campaneros Artesanos Ibéricos, en concret Fco Vicente Casañ Llorens, va fer un estudi sobre les campanes de les TORRES DELS SERRANS DE VALENCIA.

Ab el fi de donar a coneixer est estudi, el reproduïxc per a general coneiximent.

En el Año 2014, CAMPANEROS ARTESANOS IBÉRICOS, en concreto Francisco Vicente Casañ Llorens, hizo un estudio sobre las campanas de las TORRES DE SERRANOS DE VALENCIA.

Con el fin de dar a conocer este estudio, lo reproduzco para general conocimiento.

Entrar en este enlace:

.

No hay comentarios:

Publicar un comentario